Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

 
Twoje Leki - Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Nazwa:

Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

INJ. NATRII CHLORATI 10% POLPHARMA
Natrii chloridum
100 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji


Lek wydawany na podstawie recepty.

Skład
1 ml koncentratu zawiera 100 mg sodu chlorku oraz wodę do wstrzykiwań.

Opakowanie zawiera:
10 ampułek szklanych o pojemności 10 ml;
5 ampułek polietylenowych o pojemności 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Spis treści:
1. Co to jest lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma
3. Jak stosować lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma i w jakim celu się go stosuje
Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma jest hipertonicznym roztworem chlorku sodu (tzn. o stężeniu większym niż w płynach ustrojowych), stosowanym w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej. Jony sodowe i chlorkowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Niedobór tych jonów występuje często w odwodnieniu hipoosmotycznym (odwodnieniu wraz z utratą soli), po nadmiernej utracie z płynami ustrojowymi. Koncentrat Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma stosowany jest zwykle jako dodatek do innych płynów infuzyjnych zgodnych farmakologicznie i chemicznie, w celu zwiększenia ilości podawanych jonów bez nadmiernego obciążenia organizmu płynami. Jako roztwór hipertoniczny nie powinien być stosowany bez rozcieńczenia.

Wskazania do stosowania Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma:

Hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu w surowicy).
Przewodnienie hipotoniczne (zatrucie wodne).
Wspomagająco w alkalozie (zasadowicy) metabolicznej.

2. Zanim zastosuje się lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Koncentratu Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma nie należy stosować w przypadku:

hipernatremii (zwiększenia stężenia sodu w surowicy),
hiperchloremii (zwiększenia stężenia chlorków w surowicy),
kwasicy metabolicznej (zwiększenia kwaśnych metabolitów we krwi),
obrzęków.

Zachować szczególną ostrożność stosując Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma:
u pacjentów z niewyrównaną niewydolnością krążenia,
u pacjentów z marskością wątroby.

W czasie leczenia lekarz oznaczy stężenie sodu, potasu i chlorków w surowicy oraz będzie kontrolował bilans wodny.
Nie należy stosować roztworu, jeśli ampułka jest uszkodzona lub roztwór nie jest przezroczysty.

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie istnieją przeciwwskazania odnośnie stosowania rozcieńczonego roztworu chlorku sodu w ciąży. Jednak podawanie Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, gdyż roztwór hipertoniczny może mieć szkodliwy wpływ na płód.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie istnieją przeciwwskazania do stosowania rozcieńczonego roztworu chlorku sodu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zatrzymującymi sód w organizmie, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia hipernatremii.
Roztwór jest niezgodny z solami srebra, rtęci i ołowiu.

3. Jak stosować lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Lek może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.
Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od obrazu klinicznego i wyników oznaczeń parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej.
Koncentrat podaje się w dożylnym wlewie kroplowym po uprzednim rozcieńczeniu lub jako dodatek do roztworów infuzyjnych.

Hiponatremia
W każdym przypadku lekarz ustali przyczynę hiponatremii i będzie dążył do jej eliminacji.
W ostrej hiponatremii objawowej, trwającej krócej niż 24 godziny, należy podwyższyć stężenie jonów sodowych w surowicy do 120-125 mmol/l w ciągu 24 godzin lub w krótszym czasie.
U pacjentów z objawową hiponatremią przewlekłą lub z hiponatremią o nie dającym się ustalić czasie trwania, stężenie jonów sodowych w surowicy należy podwyższać z szybkością 0,5 mmol/l do osiągnięcia stężenia 120-125 mmol/l. W ten sposób można uniknąć powikłań ze strony ośrodkowego układu nerwowego lub obrzęku płuc.
Wzrost stężenia jonów sodowych w surowicy w ciągu 24 godzin nie powinien przekroczyć 12 mmol/l.

Zatrucie wodne
Najczęściej podaje się 3% lub 5% roztwór chlorku sodu. Nie należy podawać więcej niż 100 ml/godzinę.
W 1 ml 3% roztworu NaCl znajduje się 0,51 mmol jonów sodowych, zaś w 1 ml 5% roztworu NaCl - 0,86 mmol jonów sodowych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane mogą wystąpić w razie nieprawidłowej oceny bilansu wodno-elektrolitowego.
Najczęściej występowała hipernatremia i hiperchloremia.
Miejscowe odczyny ze strony naczyń to ból i zaczerwienienie, jeśli roztwór jest podawany zbyt szybko, lub niewystarczająco rozcieńczony.

5. Przechowywanie leku Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od światła. Koncentrat w ampułkach polietylenowych chronić przed działaniem par i gazów aktywnych chemicznie lub o intensywnym zapachu.
Nie stosować po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Data opracowania ulotki:
26.03.2008 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012