Pyrantelum Medana

 
Twoje Leki - Pyrantelum Medana

Nazwa:

Pyrantelum Medana

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Pyrantelum Medana
(Pyrantelum)
250 mg/5 ml, zawiesina doustna (smak morelowy)

Lek wydawany na podstawie recepty.

Skład
5 ml zawiesiny zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci embonianu pyrantelu) oraz substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211) – 0,015 g, karmeloza sodowa, sorbitol 70 % (E 420) – 3,6 g, glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona do 5 ml.

Opakowanie: butelka zawierająca 15 ml zawiesiny. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Medana Pharma SA
98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Pyrantelum Medana
3. Jak stosować lek Pyrantelum Medana
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Pyrantelum Medana
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Pyrantelum Medana i w jakim celu się go stosuje

Pyrantelum Medana jest lekiem stosowanym w zakażeniu jelitowym robakami obłymi. Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych) poprzez depolaryzację ich płytki nerwowo-mięśniowej i zablokowanie działania esterazy cholinowej. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych. Embonian pyrantelu nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Wywiera wpływ na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Wskazania do stosowania:
- zakażenia owsikiem
(Enterobius vermicularis),
- glistą ludzką (Ascaris lumbricoides),
- zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) i tęgoryjcem amerykańskim (Necator americanus).

2. Zanim zastosuje się lek Pyrantelum Medana

Nie należy stosować leku Pyrantelum Medana, zawiesina doustna:

jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na pyrantel lub inny składnik leku,
jednocześnie z piperazyną,
unikać stosowania pyrantelu w czasie leczenia miastenii.

Zachowaj szczególną ostrożność stosując Pyrantelum Medana:
jeśli lek podawany jest dzieciom poniżej 2 roku życia,
u osób z zaburzeniami czynności wątroby (powoduje przemijający wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej AspAT).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Pyrantelum Medana z jedzeniem i piciem:
Preparat przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak informacji dotyczących wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn w czasie przyjmowania pyrantelu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pyrantelum Medana
Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Nie należy go bowiem stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadto lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Lek może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.
Pyrantelu nie należy stosować jednocześnie z piperazyna, gdyż osłabia się działanie obu leków.

3. Jak stosować lek Pyrantelum Medana


Lek Pyrantelum Medana zawiesina doustna należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek stosuje się doustnie.

Lek dawkuje się następująco:

w glistnicy
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

w owsicy
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

w zakażeniu tęgoryjcem dwunastnicy i (lub) tęgoryjcem amerykańskim
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg: 11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

W zależności od masy ciała preparat Pyrantelum Medana zawiesina doustna dawkuje się następująco:

Masa ciała

Dawka jednorazowa (ml)

Dawka jednorazowa (mg)

11-16 kg

2,5 ml

125 mg

17-28 kg

5,0 ml

250 mg

29-39 kg

7,5 ml

375 mg

40-50 kg

10,0 ml

500 mg

51-62 kg

12,5 ml

625 mg

63-75 kg

15,0 ml

750 mg

Dorośli o mc. >75 kg

20,0 ml

1000 mg

Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowanie.

Sposób stosowania
Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum Medana.
W przypadku rozpoznania owsicy leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu zakażenia. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać badania kontrolne na obecność pasożytów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pyrantelum Medana zawiesina doustna jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Pyrantelum Medana niż zalecana:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dotychczas nie zgłoszono przypadku przedawkowania pyrantelu.
Nawet po spożyciu dużej dawki lek zazwyczaj osiąga niewielkie stężenie w osoczu.
Głównymi objawami przedawkowania są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przemijające zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (znużenie, ból i zawroty głowy) i niekiedy zwiększenie aktywności enzymu AspAT we krwi.
Nie ma specyficznej odtrutki. W przypadku zażycia większej dawki lekarz może zalecić płukanie żołądka i (lub) monitorowanie czynności krążenia i oddychania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Pyrantelum Medana może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane po podaniu embonianu pyrantelu występują rzadko, zazwyczaj są lekkie i przemijające.
Stosowany w dawkach leczniczych rzadko powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadziej występujące działania niepożądane to: alergiczne wysypki skórne, bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Pyrantelum Medana zawiesina doustna mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Pyrantelum Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Pyrantelum Medana zawiesina doustna po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Chronić od światła.
Po otwarciu lek można przechowywać przez 21 dni.

6. Inne informacje


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Medana Pharma SA

Data opracowania ulotki:
19.12.2008 r.Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: Teresa - 11/04/2013, 14:44
Moje dziecko zwymiotowało pięć godzin po podaniu tabletki Pyrantelum.Chciałam się dowiedzieć czy ta tabletka już była wchłonięta przez organizm.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012